Konzola od crnog mermera sa belim šaramatipa Marqina, postolje od metala u crnoj plastifikaciji

Konzola od crnog mermera