Klub sto od prirodnog belog mermera tipa carrara, postolje od poliranog inoxa visok sjaj

Klub sto od belog mermera i postoljem od inoxa